Foto-objecten: Bomen

Solo expositie:
Foto-objecten: Bomen van Thecla Jorna.
Expositie  7 februari 2018 t/m november 2019 in de Hagedis Waldeckpyrmont Kade 116, 2518 JR Den Haag, 070-3640456 
www.restauranthagedis.nl  Open van donderdag tot en met zondag  vanaf 17.00 uur. "Geraakt en verwonderd door de indrukwekkende schoonheid en kracht van bomen in de
natuur, heb ik een aantal bomen gefotografeerd.
Op het moment dat ik de boom aanschouw is het geen statisch beeld, het is een
levendig geheel. Dit bracht me tot het maken van meerdere foto's van de boom. Door
de foto's van de boom als foto-object te presenteren, wil ik  tevens het geheel in
ieder deel en het deel in ieder geheel laten zien, zoals de hele boom terug te
vinden is in een enkel blad."

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten